درباره ما
ABOUT US

گروه سایتهای آی دارای حدود پنج هزار دامنه می باشد که اکثر آنها با حرف انگلیسی i  شروع می شوند

گرچه تعداد قابل توجهی از دامین های عضو این گروه - دامنه های متفاوت دیگری هم می باشند!

دامنه های این گروه - براساس الگوهای متعدد و متنوع - بتدریج تا ده هزار دامین افزایش خواهند یافت!

گروه سایتهای آی تلاش می کند با بهره گیری از سامانه ای کاملا هوشمند - فضای وب

و موضوعات مطرح در تجارت و صنعت و فناوری و همچنین منابع حاوی فهرست دامنه های تمامی کشورها

و نیز سایتهای مراجع ثبت دامنه در جهان را رصد و با انتخاب - تولید و ثبت دامنه های کاربردی با قابلیت برند شدن

کسب و کارهای ایرانی را جهت انتخاب بهترین اسامی برای کسب و کار و وب سایت هایشان یاری رساند!